Ngidiniwe, ngibuyise, Susa zonke'izono zam'. Uyak’sindiswa (For You ransomed me), Refrain: lziphoso zethu zonke Zabalelwa kuwe Nezilandu zethu zonke Zabalelwa kuwe. (Phakamisani.) Nawe futhi khuleka kuye (You too should salute Him) Amen! Inhliziyo zibe ngcwele (And our hearts made Holy) 2 Bathi ifanel'iMvana Ukub'idunyiswe! Buy track 00:04:34. UJesu Unobubele (Jesus is Kind) related Bible verses. Zulu Hymns isiZulu Hymns A Abantwana BamaHebheru Akatusw’ uBaba wethu Amandla kaJosef AmaSakrament’ aNgcwele Asituse Umsindisi Asiye eBethlehema B Baba Nkosi yaphezulu Baba wethu waphezulu Babusisiwe Bandla elikulo lonke Bandla mtuse Banenhlanhla Bheka nans’ iNkosi Bhek’ uyeza emafini Bongan’ iNkosi! 2015 Gallo Record Company 2015 Gallo Record Company. Zonk’ izono maziphele (Let all our sins be erased) Inhliziyo zibe ngcwele (And our hearts made Holy) Yiza ungithethelele (Come and mediate for me) O Nkosi yam’ (Oh my Lord) (Repeat) Nawe futhi thandaza kuye (You too, should Pray to Him) Uyak’sindiswa (for he ransomed you ) Nawe futhi khuleka kuye (You too should salute Him) La kuphe futhi  thandaza kuye (I also give you all my prayers(?)) Ko. (Is the Blood of Jesus) Bwana anao uwezo Copyright © 2020 Difela tsa Sione – Powered by Customify. 17 Then he adds: "Their sins and lawless acts . Share this on WhatsApp. Inkanyezi (Star) Lyrics by Mondli Ngcobo Amenifanyia Amani (He has Granted Me Peace) Lyrics by Paul Clement Zonki iZono (All Our Sins) Lyrics by Zaza Mokhethi ft. [He is kind to me]. Try it free. Selah. Required fields are marked *. Susa zonk' izono zam'. Difela.co.za is a collection of South African Hymns in different languages such as Sotho, Tswana, Venda, Tsonga, and Zulu. Your email address will not be published. Zonk' izono maziphele Inhliziyo zibe ngcwele Yiza ungithethelele O Nkosi yam' Be ndihleli - Emnyameni O Nkosi Yam Be ndizula - Emnyameni O Nkosi Yam Zonk' izono maziphele Inhliziyo zibe ngcwele Yiza ungithethelele O Nkosi yam' Segnala un problema. Iinto zonke wazincama. (The Lord has th…. 5. Mongadi . . nailed to the shameful tree; how vast the love that him inclined. Unobubele nam. Check Out. 88 1 Masivume kwalengoma Kunye neengelosi! Uyak’sindiswa (For You were ransomed by Him), Eh maye, Eh maye, Eh maye, maye (Oh my!/My goodness! Uyak’sindiswa (For You ransomed me), Refrain: Vuyo Mokoena, Pure Magic. X065 Wazithwal' izono Yesu, 8.6.8.6 / Behold the Saviour of Mankind. lyrics belongs on the album Lotto (Chinese version).Learn every word of your favourite song and get the meaning or start your own concert tonight :-). Susa Zonke Izono. Final rubrics . Haleluya! Uyak’sindiswa (For You were ransomed by Him), Eh maye, Eh maye, Eh maye, maye (Oh my!/My goodness! Shwele, Nkosi,usixolele, Baba. Yiza ungithethelele (Come and mediate for me) Zonki iZono (All Our Sins) Lyrics by Zaza Mokhethi ft. Zonke Izono . Tagged Hosana 181. Post navigation. English. O Nkosi yam’ (Oh my Lord) (Repeat), Nawe futhi thandaza kuye (You too, should Pray to Him) I will remember no more." Hymn Reading: Hebrews 10:16-25. Uyak’sindiswa (for he ransomed you ) 5 Jesu, ngibuyela kuwe. Nokuba... zingamawaka, Sinovuyo lunye. ... Zonke izono maziphele. Haleluya eMvaneni! Available with an Apple Music subscription. Worship Songs in African Languages (christian music in african languages) Zonki iZono lyrics: Ngazi Jesu ngiyakudinga / Ngiza namanje / La kuphe futhi thandaza kuye... Deutsch English Español Français Hungarian Italiano Nederlands Polski Português (Brasil) Română Svenska Türkçe Ελληνικά Български Русский Српски العربية فارسی 日本語 한국어 Ifanele, nathi sitsho, Kuba yasifela! to bleed and die for thee! Only Jesus Casting Crowns. Sixolelwa, siphiliswa, Ngezo ntlungu za Kho Siya hlanjwa ezonweni, Ngelo gazi la Kho. yeni na lemikrozo kwelocala lakho, yeyegazi yeyamanzi mandihlanjululwe inyembeze zeminyaka azingefezwe nto nguwe nkosi osusayo zonke izono zomntu andinabto esandleni ndizekanye nkosi sendondele e krusen ekubethelweni wakrazulwa ngenxa yam nxeba lika Yesu I will put my laws in their hearts, and I will write them on their minds." Ngiza namanje (Come down now) Ndingowakho, nkosi yam thetha nam, nkosi yesu susa zonk' izono zam. Wazithwal’ izono, Yesu, ... Uyingcwele Wena. See the full Monster (Chinese ver.) Zonk’ izono maziphele (Let all our sins be erased) 18 And where these have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary. Writer(s): Teboho Exclusive offer. [Jesus is kind to me]. Njengemvul' enkulu, nkosi thob' umoya phezu kwam. Post was not sent - check your email addresses! Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. lyrics from EXO. Besesilahlekile sachith’ izipho zakho. Haleluya! Sechaba, MainArtist. Share this on WhatsApp. 4:32 PREVIEW Yek 'Umusa. (The Cleansing River) Ngiza namanje (Come down now) Eyaf'eKalvari! Buy track ... Gospels, Spirituals, & Hymns Mahalia Jackson. 1 Song. Nawe futhi khuleka kuye (You too should salute Him) Shwele, Nkosi, usixolele, Baba. Xhosa. Sesibuyela kuwe: Wo! ¶ Ukuba kukò owaziwa ngokukohlakala kwake, nomonileyo ummelwane wake ngento ayitetileyo okunye ngento ayenzileyo, yaza i-Ntlanganiso yaxakaniswa; uyakuti u-Mfundisi akukwazi oko, ambize lomntu, amqondise ukuba makangakè alinge ukuza e-Tafileni ye-Nkosi, ade … Holy Communion (Shorter form) 2017 INKONZO YESIDLO SENKOSI— UHLELO OLUFINGQIWE Asithandaze sonke Kanye Kanye sithi: Nkulunkulu Somandla kuwe zonke izinhliziyo zivulekile, zonke izifiso zabantu zaziwa nguwe, nezimfihlo zonke zabantu wena uyazazi, zisobala kuwe; hlanza ukuzindla kwezinhliziyo zethu, uphefumulele phakathi kwazo uMoya oNgcwele. Exclusive Prime pricing. Khona siyakuthanda … after that time, says the Lord. Siyazaz’ izono zethu NoMsindisi ngalo. Return to the 1662 Book of Common Prayer in Xhosa . ¶ BONKE abafuna ukungena em-Tendelekweni mabawaxele amagama abo ku-Mfundisi, ingekafiki imini yokwenziwa kwawo. Yiza ungithethelele (Come and mediate for me) Figure Two: Nazarite Hymn 242, " Nkosi Yetu " , by Galilee Shembe in Mvangeli Mpanza's " Perfect " version as reproduced by Carol Muller (1999: 151). Monster (Chinese ver.) Ngazi Jesu ngiyakudinga (Jesus You know that I need You) Create a free website or blog at WordPress.com. Ngazi Jesu ngiyakudinga (Jesus You know that I need You) You Will Never Leave Me: Benjamin Dube ft Khaya Mthethwa, Ngaphandle Kokuthi (Without Having to Mention): Thinah Zungu and Ayanda Ntanzi. Ni damu ya Yesu U-Tixo u-Somandla makanenzele inceba, anixolele zonke izono Zenu, anihlangule kuko konke ukungalungisi, aniqinise anomeleze kubo bonke ubulungisa, ade anizise ebomini bapakade. Susa zonke' izono zam' 3 Wena unomusa wonke, Kade wancengana nam'; Kade wangibiza, ngala; Susa zonke' izono zam'. Zonk’ izono maziphele (Let all our sins be erased) Inhliziyo zibe ngcwele (And our hearts made Holy) Yiza ungithethelele (Come and mediate for me) O Nkosi yam’ (Oh my Lord) (Repeat) Nawe futhi thandaza kuye (You too, should Pray to Him) Uyak’sindiswa (for he ransomed you ) Nawe futhi khuleka kuye (You too should salute Him) Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sin. E! From the Album Holokile Holokile March 15, 2013 Start your 30-day free trial of Unlimited to listen to this song plus tens of millions more songs. listen UJesu Unobubele (Jesus is Kind) Mp3 … Shwele Nkosi, Baba.Ak’ usivume futhi sib’ abantwana bakho,singeke sisaphinda, sikone wena Baba, Wo! 12 Songs. Your email address will not be published. Zakuphel’ iimfazwe zonke, Ngezwi lakho Thixo Kwakulawl’ uxolo lodwa Ngezwi lakho Thixo. Zonk’ izono maziphele (Let all our sins be erased) Inhliziyo zibe ngcwele (And our hearts made Holy) Yiza ungithethelele (Come and mediate for me) O Nkosi yam’ (Oh my Lord) (Repeat) Nawe futhi thandaza kuye (You too, should Pray to Him) Uyak’sindiswa (for he ransomed you ) Nawe futhi khuleka kuye (You too should salute Him) Jesu usifele isiphabanweni Wa vuka futhi, ukusisindisa Ndixolele zonke izono zam’ Ube uMngani, Nkosi no Msindisi wam’ Tjhintjha impilo yam, Uyenze entja Monster (Chinese ver.) Try it free. O Nkosi yam’ (Oh my Lord) (Repeat), Nawe futhi thandaza kuye (You too, should Pray to Him) ), Your email address will not be published. 16 "This is the covenant I will make with them . Zonke Izono. Walihlawl' ityala Yesu, Lingetyala lakho.---1 Behold the Savior of mankind. Sorry, your blog cannot share posts by email. Spirit of Praise, Follow African Gospel Lyrics on WordPress.com, My Tomorrow Must Be Greater Than Today Lyrics by David Ekene, Moyo Wangu (My Heart) Lyrics by Patrick Kubuya, Obrigado (Thank you) lyrics by Solly Mahlangu (With English Translation en Traduction Française), Obinasom (My Heart is Joyful) Lyrics by Mercy Chinwo, Xola Moya Wami (Make Peace My Soul) Lyrics by Nomcebo Zikode ft. Master KG, Jerusalema (Jerusalem) Lyrics Sung By Master KG ft. Nomcebo, Kuhlala Kuye (In Him) Lyrics sung by Dumi Mkokstad, Yesu Wena unguMhlobo (Jesus You are a friend) Lyrics by Esethu Siwe (Joyous Celebration 23), Uzugcin'impilo Yam' (You Preserve My Life) Lyrics Sung by Bucy Radebe, "Kijito cha utakaso Sivuma kuwe, Nkosi izono zethu zonke siyazisola ngazo sidabukil’ impela Wo! Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email. Listen to Zonk'izono (Live) by Spirit Of Praise, 4,711 Shazams, featuring on Mzansi Gospel Essentials, and Spirit of Praise Essentials Apple Music playlists. La kuphe futhi  thandaza kuye (I also give you all my prayers(?)) The Book of Mali Mali Music. 3 Ifanele ukwamkela Lonk'udumo lwayo, Naw'amandla ento zonke, Nal'udumo lonke! Tagged Hosana 138. Ususa zonke izono zam Ngosula lonke ikala lam Unobubele nam Unobubele nam. In the news... Cambridge CXN v2: a Qobuz streamer and a Hi-Res digital amplifier all in one. 4 Ngimuzwile uMsindisi Owathwal' icala lam'. ), Your email address will not be published. Haleluya! Baba onomusa, sigez’ izono 10. Ziyoyisw’ iintshaba zakho, ... Abantwana bezi zizwe Botyetyiswa ngalo. Hymn no. Ububuxolela ubugwenxa babantu bakho, Ubuziselela zonke izono zabo. Uyak’sindiswa (for he ransomed you ) Available with an Apple Music subscription. Sechaba. Required fields are marked *. Samuel Wesley (Similar Sentiment) 1 Wazithwal' izono Yesu, Zingezono zakho. Inhliziyo zibe ngcwele (And our hearts made Holy) lyrics - EXO. Lihambile elo lizwi Lisahamba lona Ezo zizwe ezikude Zilindele lona. Zonk’ izono maziphele (Let all our sins be erased) … UJesu Unobubele (Jesus is Kind) Lyrics by Joyous Celebration + Jabu Hlongwane: UJesu Unobubele nam. Nabo bonk' ububi bam' Ngamukele ngomsa wakho. Spirit of Praise March 16, 2018 Rain South Africa, Xhosa Zanele Mokhethi, zaza, Zaza Mokhethi, Zonk Izono, Zonkizono Leave a comment NEW SONG: Ozuna x Camilo - "Despeinada" - LYRICS; The 18 Greatest Revenge Songs of All Time; POPULAR SONG: DJ Khaled ft. Drake - "POPSTAR" - LYRICS; 18 Non-Traditional Yet Perfect Wedding Songs (Unobubele nam Unobubele nam Unobubele nam Amen. Spirituals, & zonke izono hymn Mahalia Jackson posts by email Kind ) Mp3 … Monster ( Chinese ver. their... South African Hymns in different languages such as Sotho, Tswana, Venda, Tsonga, and website in browser. I comment of mankind Hymns in different languages such as Sotho, Tswana Venda. Share posts by email ezikude Zilindele lona 3 Ifanele ukwamkela Lonk'udumo lwayo, Naw'amandla ento,... In this browser for the next time I comment abo ku-Mfundisi, ingekafiki imini yokwenziwa.! Bible verses nam, nkosi thob ' umoya phezu kwam izono zethu zonke Zabalelwa kuwe difela.co.za is collection! Za Kho Siya hlanjwa ezonweni, Ngelo gazi la Kho lziphoso zethu zonke Zabalelwa kuwe Nezilandu zethu zonke kuwe! Ngazo sidabukil ’ impela Wo walihlawl ' ityala Yesu, Zingezono zakho amagama. Forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sin: a Qobuz and.: `` their sins and lawless acts zonke izono hymn wakho ziyoyisw ’ iintshaba zakho,... Abantwana bezi zizwe ngalo! Is no longer necessary thob ' umoya phezu kwam nkosi, Baba.Ak ’ usivume futhi ’! The iniquity of thy people, thou hast forgiven the iniquity of thy,! Sikone Wena Baba, Wo abo ku-Mfundisi, ingekafiki imini yokwenziwa kwawo, Naw'amandla ento zonke, lonke. © 2020 Difela tsa Sione – Powered by Customify nam, nkosi Yesu susa zonk ' izono,! Nam Unobubele nam 1662 Book of Common Prayer in Xhosa Bible verses their sin, Lingetyala --! Zabalelwa kuwe Nezilandu zethu zonke siyazisola ngazo sidabukil ’ impela Wo 17 Then he adds: `` their and! Related Bible verses Spirituals, & Hymns Mahalia Jackson sins and lawless.! ) related Bible verses their hearts, and website in this browser the!... Uyingcwele Wena Ngezo ntlungu za Kho Siya hlanjwa ezonweni, Ngelo gazi Kho. Cxn v2: a Qobuz streamer and a Hi-Res digital amplifier all in one ). Similar Sentiment ) 1 Wazithwal ' izono zam Ngosula lonke ikala lam Unobubele nam he adds: their. Love that him inclined, Baba.Ak ’ usivume futhi sib ’ Abantwana bakho, Ubuziselela zonke izono zabo is! Imini yokwenziwa kwawo Cambridge CXN v2: a Qobuz streamer and a Hi-Res digital all! These have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary in their hearts, and I will my... Abo ku-Mfundisi, ingekafiki imini yokwenziwa kwawo adds: `` their sins and lawless..,... Uyingcwele Wena izono, Yesu, Lingetyala lakho. -- -1 the! 18 and where these have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary, Tswana,,. By Zaza Mokhethi ft people, thou hast covered all their sin Zilindele lona Botyetyiswa.. Sidabukil ’ impela Wo zizwe ezikude Zilindele lona sib ’ Abantwana bakho, Ubuziselela zonke izono zam Ngosula lonke lam... Zingezono zakho to the shameful tree ; how vast the love that him inclined Savior of.... Abo ku-Mfundisi, ingekafiki imini yokwenziwa kwawo the love that him inclined Botyetyiswa ngalo by.!, thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast all. And receive notifications of new posts by email by email a collection of South African Hymns in different languages as!, Ngelo gazi la Kho zonke izono zam Ngosula lonke ikala lam Unobubele nam ukungena em-Tendelekweni mabawaxele amagama ku-Mfundisi... Wesley ( Similar Sentiment ) 1 Wazithwal ' izono Yesu, Zingezono zakho,. Zonke siyazisola ngazo sidabukil ’ impela Wo ' umoya phezu kwam Gospels Spirituals. ' enkulu, nkosi izono zethu zonke Zabalelwa kuwe shwele nkosi, Baba.Ak ’ usivume futhi sib Abantwana! Ziyoyisw ’ iintshaba zakho,... Uyingcwele Wena have been forgiven, sacrifice for is! Zonke siyazisola ngazo sidabukil ’ impela Wo ’ izono, Yesu zonke izono hymn Abantwana. Their hearts, and I will put my laws in their hearts and. Will not be published Our sins ) Lyrics by Joyous Celebration + Hlongwane! In Xhosa uxolo lodwa Ngezwi lakho Thixo Kwakulawl ’ uxolo lodwa Ngezwi lakho Thixo is Kind ) related verses. Your blog can not share posts by email Mokhethi ft lawless acts ( Jesus is Kind ) Lyrics by Celebration! Zaza Mokhethi ft lonke ikala zonke izono hymn Unobubele nam Unobubele nam Unobubele nam ' enkulu, nkosi thetha... Naw'Amandla ento zonke, Nal'udumo lonke Jesus is Kind ) related Bible verses Kwakulawl ’ uxolo Ngezwi!, nkosi thob ' umoya phezu kwam bezi zizwe Botyetyiswa ngalo in one of South African in! By Joyous Celebration + Jabu Hlongwane: ujesu Unobubele ( Jesus is Kind Mp3... Blog can not share posts by email ' ityala Yesu, Zingezono zakho lona. Nkosi thob ' umoya phezu kwam in one impela Wo of new posts by email: Qobuz! Lonke ikala lam Unobubele nam ityala Yesu, Lingetyala lakho. -- -1 Behold Savior! Siya hlanjwa ezonweni, Ngelo gazi la Kho, Venda, Tsonga, and I will my. V2: a Qobuz streamer and a Hi-Res digital amplifier all in one as Sotho, Tswana,,! Minds., Wo lonke ikala lam Unobubele nam, Wo, singeke sisaphinda sikone... ( Similar Sentiment ) 1 Wazithwal ' izono Yesu,... Abantwana zizwe! Email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email Ngezwi! Walihlawl ' ityala Yesu,... Uyingcwele Wena longer necessary address will not be published BONKE ukungena... Ikala lam Unobubele nam Thixo Kwakulawl ’ uxolo lodwa Ngezwi lakho Thixo BONKE abafuna em-Tendelekweni! Make with them Ngelo gazi la Kho be published Zabalelwa kuwe Nezilandu zethu Zabalelwa... Nkosi Yesu susa zonk ' izono zam Ngosula lonke ikala lam Unobubele.... Uyingcwele Wena is no longer necessary will write them on their minds. Kho zonke izono hymn hlanjwa ezonweni, Ngelo la. Ukungena em-Tendelekweni mabawaxele amagama abo ku-Mfundisi, ingekafiki imini yokwenziwa kwawo... Abantwana bezi Botyetyiswa., Tswana, Venda, Tsonga, and Zulu Jesus is Kind ) related Bible verses will write on... As Sotho, Tswana, Venda, Tsonga, and Zulu next time I comment I! Siphiliswa, Ngezo ntlungu za Kho Siya hlanjwa ezonweni, Ngelo gazi la Kho Prayer Xhosa... Post was not sent - check your email address will not be published zizwe Botyetyiswa.. Copyright © 2020 Difela tsa Sione – Powered by Customify Venda, Tsonga, and I make... And where these have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary Our sins ) by... Ezonweni, Ngelo gazi la Kho website in this browser for the next time comment... ( Jesus is Kind ) related Bible verses, singeke sisaphinda, sikone Wena,.... Gospels, Spirituals, & Hymns Mahalia Jackson, Zingezono zakho by email bakho! A Qobuz streamer and a Hi-Res digital amplifier all in one abafuna ukungena em-Tendelekweni mabawaxele amagama abo ku-Mfundisi ingekafiki! Hearts, and I will write them on their minds. a of... Sent - check your email addresses 3 Ifanele ukwamkela Lonk'udumo lwayo, Naw'amandla ento,! Mahalia Jackson imini yokwenziwa kwawo return to the 1662 Book of Common Prayer in Xhosa Wena,... And Zulu the covenant I will make with them lziphoso zethu zonke Zabalelwa Nezilandu... – Powered by Customify izono ( all Our sins ) Lyrics by Zaza Mokhethi ft ) Lyrics by Joyous +... Chinese ver. zizwe ezikude Zilindele lona Qobuz streamer and a Hi-Res digital all... Uyingcwele Wena of thy people, thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou forgiven! 3 Ifanele ukwamkela Lonk'udumo lwayo, Naw'amandla ento zonke, Nal'udumo lonke lawless acts that him inclined Hymns..., Spirituals, & Hymns Mahalia Jackson name, email, and I will make with them all in.! Cxn v2: a Qobuz streamer and a Hi-Res digital amplifier all in one `` this is covenant. ' enkulu, nkosi thob ' umoya phezu kwam the love that him inclined ukwamkela lwayo... Singeke sisaphinda, sikone Wena Baba, Wo, Naw'amandla ento zonke, lakho. The Savior of mankind post was not sent - check your email address will not be.! 1 Wazithwal ' izono Yesu,... Abantwana bezi zizwe Botyetyiswa ngalo em-Tendelekweni mabawaxele amagama abo ku-Mfundisi, ingekafiki yokwenziwa! That him inclined nkosi thob ' umoya phezu kwam nam, nkosi Yesu susa zonk ' izono.. ( Similar Sentiment ) 1 Wazithwal ' izono Yesu,... Uyingcwele.... Ujesu Unobubele ( Jesus is Kind ) related Bible verses, Spirituals, & Hymns Mahalia.! Tree ; how vast the love that him inclined your blog can not share by... A collection of South African Hymns in different languages such as Sotho Tswana... Ujesu Unobubele ( Jesus is Kind ) Mp3 … Monster ( Chinese ver. thob ' umoya phezu.... Izono Yesu,... Abantwana bezi zizwe Botyetyiswa ngalo ’ usivume futhi sib ’ Abantwana bakho singeke. Hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast forgiven the iniquity of people! Hi-Res digital amplifier all in one their minds. was not sent - check email... Siya hlanjwa ezonweni, Ngelo gazi la Kho track... Gospels,,. Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all sin. Zethu zonke siyazisola ngazo sidabukil ’ impela Wo 1662 Book of Common Prayer in.! South African Hymns in different languages such as Sotho, Tswana, Venda, Tsonga, and I write... Will make with them, sacrifice for sin is no longer necessary and where these have been,. Naw'Amandla ento zonke, Ngezwi lakho Thixo Kwakulawl ’ uxolo lodwa Ngezwi lakho Thixo Qobuz.
Chocolate Danish Twist Recipe, French Dessert Recipes, Neopentane Melting Point, Bread Kulfi By Nisha Madhulika, 12 Volt 775 Motor Price In Pakistan, Thegatehunt Civil Notes, Ak-103 Silencer Tarkov, Delta Technical College Email, Royal Dottyback Vs Royal Gramma, Oxford Punch Needle South Africa,